OHJELMA tiistai 24.8.2021, Tampere-talo

Tapahtuman pääteemana on IKÄÄNTYMINEN – haaste ja mahdollisuus. Väestön ikääntyminen on sekä kansallinen että kansainvälinen tosiasia. Väestön ikääntyessä palvelutarve kasvaa ja tämä tuo omat haasteensa yhteiskunnalle. Toisaalta kasvanut ikäihmisten palvelutarve avaa myös uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Vuoden 2021 Terveys ja Talous -päivät syventyy näihin teemoihin.

 

Tampere-talon Pieni Sali

8.30-9.30              Ilmoittautuminen ja aamukahvi


9.30-9.45             Päivien avaus
                                 Jaakko Herrala, sote-muutosjohtaja, Terveys ja talous ry:n puheenjohtaja


9.45 -10.00        Tervetuloa
                                 Lauri Lyly, pormestari, Tampereen kaupunki


10.00-10.30     Valtiovallan tervehdys
                               peruspalveluministeri Krista Kiuru


10.30-11.00      Väestön ikääntyminen ja yhteiskunnan haasteet
                               Marja Jylhä, professori, Tampereen yliopisto


11.00-11.30      Ikääntyminen ja kansantalous   
                              Antti Kivelä, johtaja, Sitra


11.30-12.00     Tulevaisuuden potilaat ja miten turvataan parempi vanhuus
                              Esa Jämsén, professori, Tampereen yliopisto


       12.00-13.00    Lounas


Ohjelmalinja 1


13.15 – 14.15 / Digipalvelut

Terveyskylä- erikoissairaanhoitoa digitalisesti
Eija Tomás, hallintoylilääkäri, Tays

Peruspalveluiden digitalisaatio, Smart Tampere / Case Mukanet -ikäihmisten digiopetus
Jarkko Oksala, tietohallintojohtaja, Tampereen kaupunki

Tiedolla johtaminen – hyödyt ja mahdollisuudet
Emil Ackerman, tietoarkkitehti ja Aki Lehto, ICT-arkkitehti, Tays


14.15-14.45  Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen


14.45 – 15.55 / Toimintakyky

Kuntoutus – kannattako taloudellisesti?
Kaisu Pitkälä, Helsingin yliopisto

Lääkehoito -mitä ja kenelle?
Johanna Jyrkkä, dosentti, Fimea

Iäkkäiden ihmisten yksinäisyys – mikä lääkkeeksi?
Anu Jansson, päällikkö, Vanhustyön keskusliitto


     

Ohjelmalinja 2


13.15 – 14.15 / Ravitsemus

Tekoäly ja koneoppiminen – avain tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseen

Ravitsemuslaadun huomioiminen kilpailutuksissa


14.15-14.45   Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen


14.45 – 15.55 / Osaamisen haasteet

Osaaminen ikääntyneiden palveluissa
Alustus: Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM 

Lääkejakelun uudet tuulet- sairaalassa – (älylääkekaappi)
Mari Ränkimies, proviisori, Tays


Ohjelmalinja 3


13.15 – 14.15 / Sujuva arki

Asiakkuuksien segmentointi teryveys- ja sosiaalipalveluissa
Sari Mäkinen, ylilääkäri, Tays  ja  Jorma Niemelä, dosentti

Asiakasohjaus ja tarpeen mukaiset palvelut – case Kotitori ja Palvelukortteli
Anniina Tirronen, kehittämisjohtaja, Tampereen kaupunki


14.15  Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen


14.45 – 15.55 / Juridiikka
Järj. Sairaalalakimiehet ry

Työoikeus: Miten tukea pitkiä työuria – työkyvyn tukeminen työnantajan näkökulmasta
Anu Tiikasalo, työsuojelupäällikkö, Kuopion kaupunki

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö
Kirsi Talonen, lakimies, Findata

Sopimusoikeus: Sopimussakko hankinnoissa ja erityisesti sidosyksikköhankinnoissa


Ohjelmalinja 4


13.15 – 14.15

Digitalisaation ja robotiikan hyödyntäminen laitoshuollossa
Paneelin vetäjä: Sairaalahuoltopäällikkö Hannele Heino


14.15-14.45    Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen


14.45 – 15.55

Moderni välinehuoltokeskus – case TAYS välinehuolto
Alustus: Välinehuoltopäällikkö Lotta Järventaus


 

16.00 – 17.00
Get Together, Tampere-talo 2. kerros
 Tampereen kaupungin tervehdys, Taru Kuosmanen, johtaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tervehdys, Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja
Musiikkia, Mikko Alatalo

19.00 –
Gala Dinner, Tampere-talo, Sorsapuistosali
Illallinen
Musiikkia, A. Harva ja Valitut

KEYNOTE PUHUJAT